Ako ďalej s konferenciou GLS na Slovensku?

Kúsok histórie

Len ťažko hľadáme slová vďaky pri pohľade na posledných 9 rokov konferencie The Global Leadership Summit (ďalej len GLS) na Slovensku. Prvá konferencia sa udiala už v roku 2012 s účasťou približne 250 lídrov. Počas 9 ročníkov sa konferencie zúčastnilo takmer 3000 lídrov z rôznych prostredí, či už je to cirkev, neziskový sektor, školstvo, politika, biznis a ďalšie.

Radi by sme pri tejto príležitosti vyjadrili vďaku Lukášovi Targoszovi a zboru AC Element v Hradci Králové, ktorý významným spôsobom prispel k štartu GLS na Slovensku. Lukáš, v mene všetkých účastníkov konferencie, veľká vďaka za tvoj prínos a investíciu do rozvoja líderstva na Slovensku.

Tak ako ďalej?

Rok 2020 asi zaskočil každého z nás. Pandémia koronavírusu nám znemožnila pokračovať v organizácii konferencie prezenčným spôsobom, čo bolo našou hodnotou. A tak sme investovali aspoň do titulkovania prednášok do slovenského jazyka.

Jednou z lekcií, na ktorú často rečníci konferencie dávali dôraz, je aj dôležitosť správneho nastavenia priorít. Pre nás to je pravdepodobne najzásadnejší dôvod, prečo sme sa rozhodli od tohto roka ukončiť organizovanie GLS na Slovensku.

Organizácia konferencie si každoročne vyžadovala mesiace príprav a plánovania. Naše priority sa však za posledné 2 roky významne zmenili, a tak sme boli nútení urobiť toto ťažké, avšak nutné, rozhodnutie. S ľútosťou preto oznamujeme, že s organizáciou konferencie GLS nie sme ďalej schopní pokračovať.

Zároveň veríme, že uplynulých 9 ročníkov konferencie prispelo k zmene a transformácii spôsobu, akým vedieme ľudí a naše organizácie. Merať to vieme len tak, že nám napíšete vašu skúsenosť a pokúsite sa zhodnotiť veľkosť dopadu GLS na vaše vodcovstvo. Takýto feedback nás poteší. Môžete tak urobiť pomocou krátkeho formulára, ktorý nájdete pod textom.

Všetkým, ktorí si zakúpené lístky na rok 2020 preniesli na tento rok, samozrejme, vrátime peniaze v plnej sume. Počas najbližších dní vás budeme kontaktovať.

Vrátime sa k GLS niekedy v budúcnosti? Nemôžeme zaručiť, či sa k organizácii konferencie GLS v budúcnosti vrátime, ale úplne to vylúčiť nechceme. Nateraz je to však od nás všetko, a prajeme každému z vás veľa múdrosti, odvahy a trpezlivosti, pretože byť dobrým a nasledovaniahodným lídrom je v súčasnosti viac ako potrebné.

A na záver, snáď len kľúčová myšlienka konferencie:

Každý tým získa, keď sa líder zlepší.

Priatelia, bolo nám cťou.

Za celý GLS team,
Tomáš Štrba

Priestor pre Váš feedback